Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Det smerter mig uendeligen, at Manuskriptet var saaledes afbrudt paa et af de vigtigste Steder, og at jeg ikke har været i Stand til at indhente videre Oplysning. Maaske Tiden, der opklarer alle Ting, vil give mig større Underretning om et Kompagni, som synes at være det eneste, hvis Varighed Kjøbenhavn skal kunne komme til at bryste sig af.