Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Nu skulde man skride til Delingen, men da ingen af de fire Konkurrentere vare i Stand til at paatage sig at udløse de andres Aktier, saa anmodede man en ikke langt der fra staaende høj Mand af et skummelt og fælt Udseende at ombytte mig med Mønt, hviket han ogsaa imod en liden Fordel paatog sig, og saaledes kom jeg i hans Eje.