Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Min Redelighed i det mindste fortjener, at De føjer mig i denne min ubetydelige Begjæring, og paa dette Vilkaar, men ellers aldrig, har jeg den Ære at undertegne mig, som