Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Dog! lige saa lidet, som man bor være
- - - - laudator temporis acti
se puero - - - -,