Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Før end jeg gaar videre i at fortælle mine Hændelser, finder jeg mig forbunden til at aflægge en dobbelt Taksigelse, en til mine Kjøbere og en til mine Læsere.