Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Sv. Ja visselig; alle Ting, Som tjener til at befordre vores egen Fordel, ere ikke aleneste tilladte, men endogsaa vores Pligt at udøve.