Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Det er: Du Skal frygte og elske Penge, Samt List, Bedrageri, Rænker og alle andre Maader, hvorved de erhverves, gjærne lære de fornødne Snit af andre, men holde dem saa hemmelige for andre, som det er muligt.