Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Det er: Min gode Vilje sker vel altid inden mine egne Døre af mine Tjenere, Slaver og dem, som jeg formedelst deres Fattigdoms Skyld kan sparke ud af min Port, naar jeg lyster; men jeg beder her, at den ogsaa i Stats-Sager maa følges, om den endog skulde være tusende Mennesker og hele Landet til ubodelig Skkade; og at Regentens inderste Kabinet maa blive lydig og føjelig imod mine og mine Ligemænds urimeligste Vink og Indfald. Hvilket at kunne ske, vi have set af Erfarenhed, at Guldets almægtige Kraft kan udrette.