Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Det er: Gud giver vel aller endog de umælende Bønder, det daglige Brød, men vi bede her, at det maa tillades os at tage det ud af Munden paa dem, som Kreature, der intet godt gjøre, med mindre Darmene striger i dem af Sult, og at vi maa have Forstand nok til at bruge vores Ejendom til andres Skade og vores eget Gavn.