Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Det er: Penge frister vel alle Tider, men vi bede her, at vi naadigen maa befries fra alle saadanne stærke Fristelser, hvor vi ikke se nogen Rimelighed til ved Halvparten af Rovet at kunne redde vores Hals fra at blive hængende i en Strikke.