Heiberg, P. A. Uddrag fra Vise for Oktober 1791

Med Tyskland maatte jeg slutte Fred,
den sig med Holland associerte;
*

586 og om jeg blev med min Fejde ved,
man mig da chymice destillerte.
At slaas med Præster og Bosniaker,
Matroser, Kællinger, Kakelakker
er ingen Spøg.