Heiberg, P. A. Uddrag fra Marseillanernes Marsch. (Fri Oversættelse.)

Kor:

Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
skal strømme for vor Fod.

598

Skal da disse fremmede Harer
skrive Love i Løvernes Hjem?
Skulle vel hine lejede Skarer
:,: gaa med Sejer i Gallien frem?:,:
Skulle vi bære paa taalige Nakke
Lænker paalagte af Slavehaand,
og for de haarde, tunge Baand
tvinges hine Despoter at takke?
Til Vaaben, i Gevær!
til Vaaben en og hver!
Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
maa strømme for jer Fod.