Heiberg, P. A. Uddrag fra Vise den 5. Januar 1797

Kor.

Ja, der er en Morder til,
som fortjener Agt og Ære.

Verden mange Torne har,
skjænker ofte bitter Galde;
tit mod den der Aarsag var
Ukvemsord at lade falde.
Ven! kan du ej Sorgen bære,
skyl den ned i en Pokal.
Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!