Heiberg, P. A. Uddrag fra Vise den 5. Januar 1797

Kor.

Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

Har en Stormand lovet dig,
hvad du véd han ej vil holde;
skjønt det hændes idelig,
kan det bitter Sorg forvolde.
Ven! saa følg min gyldne Lære:
skaf dig flux en Perial;
Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!