Heiberg, P. A. Uddrag fra Vise den 5. Januar 1797

Kor.

Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

Blev det, Ven! din Skæbnes Værk,
at du længe skal ved Siden
af et gammelt Orgelværk
jammerligt henslide Tiden:
Pinen du taalmodig bære!
stundum drik en Perial!
Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!