Heiberg, P. A. Uddrag fra Vise den 5. Januar 1797

Kor.

Du, som myrder Livets Kval,
Druesaft, velsignet være!

Klinker for vor Vennekreds!
her bo varig Fryd og Glæde!
stedse fro og vel tilfreds
tage hver af os sit Sæde!
Men om nogens Lod skal være
Sorg, naar Skæbnen gjør sig gal;
Vinen myrde da hans Kval!
Morderen velsignet være!