Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

Landene. Folkemængden
Stats-Indkomsterne i det hele
i et hvert Lands egen Mønt i dausle Penge
Hvert Individs Bidrag til de samtlige Stats-Indkomster
Regentens private Indkomster
i et hvert Lands egen Mønt i danske Penge
Hvert Individs Bidrag dertil i danske Penge Deres Forhold til de samtlige Stats-Indkomster
Dannemark. Rd Sk Rd Sk
A. Efter Busching 2 Millioner 6,250,435 82 3 Rd 12 Sk. 1,098,046 - 3 Mk 4 Sk 1/6 Del
B - Thaarup 2 1/5 dito 6,802,217 82 3 - 9 - 900,000 - 2Mk 7 3/11 Sk 3/22 -
C. - Sneedorff dito dito 7,019,600 - 3 - 10 - dito dito 3/23 -
D - min Supposition dito dito 11,000,000 - 5 - - dito dito 1/12 -
Storbbritannien:
A Efter Busching og Archenholtz 12¾ dito *) £ 12,000,000 Sterl 60,000,000 - 4- 68 - £ 1,240,000 Sterl 6,200,000 - 2 Mk 151/3Sk. 1/10 -
B - Posselt og flere dito dito 19,000,000 - 95,000,000- 7 - - do dito dito 1/l5 -
Frankrig
A Før Revolutionen
a) Efter Busching 25 dito £ 265,400,000 Tois 60,820,000 - 2 - 42 - £ 29,600,000 Tois 6,783,330 - 1 Mk 102/5 Sk. 1/2 -
b) - Meder dito dito 710,000,000 - 162,708,333 32 6 - 48 - 36,000,000 - 8,250,000 - 2 Mk 1/20 -
B Strax eftex Revolutionen nnder den konstituerende Nationalforsamlmg dito dito 25,000,000 - 5,729,166 64 1 Mk. 6 Sk
C Under Republiken:
a) Regerings-Personalets Indkomster blot i rede Penge, beregnede efter Konstitutionens Bogstav
1) Saaledes som Hveden er taxeret i Reglementet for Aar 6 32 dito 424,000,000 - 97,166,666 64 3 - 4 - 6,700,000 - 1,535,416 64 4 1/2 Sk
2) Og efter den Pris 6 Rd 4 Mt for en Tønde Hvede dito dito 424,000,000 - 97,166,666 64 3 - 4 - 1,521,126 64 dito
b) Efter Loven af 22 Frimatre Aar 6, og Le Couteulx de Canteleu's Rapport m v, saaledes som forhen er forklaret, iPenge og øvrige Emolumentei dito dito 424,000,000 - 97,166,666 64 3 - 4 - 8,157,600 - 1,869,450 - 5 5/8 Sk. 1/52 -
c) Beregnet i Fredstider til dito dito 330,000,000 - 75,625,000 - 2 -35 -