Heiberg, Johan Ludvig

Nye Digte udkom 21.12.1841, kostede 2 rdl. 12 sk. og omfatter [4] + 250 s. Typografien er luftig og elegant, og alle sider har ramme som titelbladets (85 mm bred, se s. 138).
[1] Titel. [2] blank. [3] Indhold, [4] blank. Deltitler s. 1, 29, 159 og 239. 250 liste over 4 Trykfeil, se s. 167.
Originalkartonnage af hvidt glanspapir med sort tryk, 198 mm høj, her gengivet efter privatejet eksemplar.