Heiberg, Johan Ludvig Nye digte - 1841

Litteratur

Vilh. Andersen: Danske Studier, 1892

Vilh. Andersen: Tider og Typer af dansk Aands Historie. Første Bog: Det nittende Aarhundredes første Halvdel 1915

Otto Borchsenius: Fra Fyrrerne. Litterære Skizzer. Anden Række, 1880

Morten Borup: Johan Ludvig Heiberg I-III, 1947-49

Georg Brandes: J.L. Heiberg i Samlede Skrifter Bd. l, 1899

Hans Brix: Fagre Ord, 1908 og senere.

Henning Fenger: The Heibergs, 1971

Kjøbenhavns flyvende Post. 1827-37. Fotografisk optryk med efterskrift af Uffe Andreasen og registre ved Marie-Louise Krog-Meyer. I-IV, DSL 1980-84.

Klaus P. Mortensen: Thomasines oprør - en familiehistorisk biografi om køn og kærlighed i forrige århundrede, 1986

Erik A. Nielsen: Det interessante i Ideologihistorie I, red Aage Henriksen, Erik A. Nielsen og Knud Wentzel, 1975

Paul V. Rubow: Dansk litterær Kritik, 1921

Paul V. Rubow: J. L. Heiberg i Dansk Biografisk Leksikon 2. udg.; i 3. udg. rev. af Uffe Andreasen

Rudolph Schmidt: Sex Foredrag, 1878

Bodil Wamberg:Johanne Luise Heiberg, 1987

Niels Birger Wamberg: H.C. Andersen og Heiberg, 1971

170