Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte - 1841

den blev til Intet: hentyder til, at »Adresseavisen«, som tidligere havde været en af de mindste aviser, i 1838 fik et nyt format, der gjorde den til en af de største. - tintet: befængt med tinter, dvs. bændelorm på et tidligt udviklingstrin. - Asylprojecter og Vandprojecter: to af »Adresseavisen«s mærkesager. - Bedemandsstiil: svulstig måde at tale på; spiller på Holbergs komedie »Den Stundesløse«, hvor udtrykket bruges i 3. akt 4. scene. -Contorets Vægter: redaktøren af »Kjøbenhavns Adresse-Comptoir«, der 174 udgav »Adresseavisen«. - Forslag: her: tidsfordriv. - Maskepi: her: letfærdig omgang med sandheden, intriger, bagtalelse. - Sibbem, F.C.: (1785-1872) forfatter og professor i filosofi ved Kbh.s Universitet (1818-68); udgav i 1819 »Om Elskov eller Kjærlighed mellem Mand og Qvinde«; skrev 1838 en afhandling om Hegel, hvori Heiberg kaldes en dilettant i filosofien. - Contemplation og Ironie: S. skrev i 1828 en ironisk artikel om englændernes togt til Kbh. i 1807, som man imidlertid tog for at være alvor. S. måtte derfor offentligt erklære: »Det turde vel hænde, at jeg oftere brugte Ironien. Jeg vil da om slige Ting herefter sætte: Contemplation, saa forstaae Publikum og jeg hinanden«. Contemplation: lat. selvfordybelse, grubien. - Dagen: (1803-43) stærkt konservativ avis. - slet Redaction: i juli 1840 meddelte »Dagen«s redaktør, at han ikke var ansvarlig for de indrykkede artikler. - Rostocks Person: »Dagen«s udgiver og forlægger. - nidsk: misundelig, ondskabsfuld. - i syv Redacteurers Tid: »Dagen« havde fra 1835-40 7 redaktører. - hans Elev: candjur. H.J. Trojel, som i 1840 langede voldsomt ud efter de liberale i »Dagen«.