Heiberg, Johan Ludvig

Man associerer forbløffende let til senere tiders jazz- og rock-koncerter med et henført publikum af fans og groupies!

På Det kgl. Teater er det samlede opførelsestal dog ikke nået væsentligt over de 30, heraf langt de fleste i fru Heibergs egen tid. Men det må betænkes, at der er få tilfælde i dansk teaterhistorie, hvor et sådant tal er en dårligere indikator for et stykkes udbredelse og yndest, end just dette. Emilies Hjertebanken er med sine minimale krav til kulisser og bemanding uafhængig af det store teaters apparat. Sætstykker forestillende et vindue, en dør og en smule møblement kan - sammen med lidt lys og lyd (evt. akkompagnement) - gøre det. Og så, naturligvis, en skuespillerinde, der med sang, deklamation og gestik forstår at fremstille den charmerende agilitet hos en rastløs backfisch. Talrige (uden at teaterhistorien har tal på dem) er opførelser derfor blevet, der har været foranstaltet i private og halvoffentlige fora (foreninger o.lign.).