Heiberg, Johan Ludvig Dramatik i udvalg

I forbindelse med udarbejdelsen af de følgende kommentarer til Heibergs tekster har udgiveren i en række tilfælde kunnet støtte sig på ældre arbejder; sådanne hjælpekilder findes anført i efterskriftens bibliografi s. 562; der henvises til dem med forfatternavn, evt. + forkortet titel.