Heiberg, Johan Ludvig Dramatik i udvalg

Efterskrift

1. Forfatter og forfatterskab 523
2. Julespøg og Nytaarsløier: litteraturkomedie og spex 534
3. Aprilsnarrene, Recensenten og Dyret, Nei: vaudeviller 539
4. Emilies Hjertebanken: vaudevillemonolog 549
5. Ulla skal paa Bal: litterær pastiche 551
6. Nøddeknækkerne: allegorisk drama 555
7. Textgrundlag og textrettelser 558
8. Bibliografi 562

Noter 564