Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Cantate ved universitetets fest i anledning af reformationens indførelse samt rectorskiftet (1859)

Stjernen stod paa Nattens Himmel,
Og fordunkled alle dem,
Som til Krands om Bethlehem
Slynged sig i talløs Vrimmel.
Vise Mænd ved Stjernens Magt
Droges hen ad fjerne Veie,
Knælte ved det ringe Leie,
Hvorpaa Frelseren var lagt.