Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Cantate ved universitetets fest i anledning af reformationens indførelse samt rectorskiftet (1859)

Men hiin hellige Stjerne,
Som nu flammer i Menneskets Bryst,
Skal den ei til det Ydre, det Fjerne
Tale med flammende Røst?