Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Cantate ved universitetets fest i anledning af reformationens indførelse samt rectorskiftet (1859)

Saa vidt i Dalene trænger
Lyset fra Vinduets Baal,
Men Ordet flyver dog længer,
Baaret af Folkets Maal.
Det lyder for hvert et Øre,
Det toner i hvert et Bryst,
Det lader sin Fylde høre
Med fyldig, levende Røst.