Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Cantate ved universitetets fest i anledning af reformationens indførelse samt rectorskiftet (1859)

Da voxte den spæde Vinge,
Den folded sig ud paa Stand,
Da monne sig Fuglene svinge
Over det ganske Land.