Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

PAN
Vær velkommen til min Bo,
Til min tause, dybe Ro!
Her er tyst og her er stille;
Vil du dig fra Mængden skille,
Kom, o Digter, da herud!