Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

DIGTEREN
Jeg seer ham ikke.