Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

PAN
Husk dog: kun paa eensom Vei
Kan og vil din Bøn jeg høre;
Har du Selskab, da mit Øre
Lukkes, og jeg svarer ei.