Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

PAN
Ogsaa der jeg skulde møde,
For at svare paa dit Ord.