Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

EN STEMME FRA SKOVEN
Din Hu du bort fra Eensomheden vende!
Thi hvor To eller Trende
I Navn af mig foreente sammentræde,
Der er jeg selv imellem dem tilstede.