Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

DIGTEREN
Ha! hvilken Stemme toner
Fra Bøgeskovens Kroner,
Og taler modsat Mening,
Og raader eenlig Vandrer til Forening?