Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SAMME STEMME
En Engels Røst du høre!
Din Frelsers Ord han bringer til dit Øre.