Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

DIGTEREN
O Fugl med stærke Vinger,
Som nu fra Træet dig til Jorden svinger,
18 Imens din hulde Sang i Luften klinger!
Jeg under Løvets Buer
Fra Fugl til Engel dig forvandlet skuer.