Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SANCT PEDER
Det seer jeg nok, men Sagen
Ei dermed afgjort er.