Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SANCT PEDER
Vel sandt, men andre Steder
Der gives, end det Sted, du nu betræder. 29
Hvorledes kan du være da saa sikker
Paa, at det just er her?