Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Naar man sig skikker,
Som det sig bør, mod sig og sine Lige,
Saa veed jeg, man har Ret til Himmerige.