Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SANCT PEDER
Vær uden Frygt! Det gaaer kun dig som Flere.