Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Men er jeg da paa Jorden
Ei noksom prøvet vorden?
Hos os man troer: hvergang et Dødsfald hænder,
Er Pinens Tid forbi og Prøven ender.