Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SANCT PEDER
Jeg kan dig ikke føie,
Du maa dig efter Himlens Villie bøie,
Og Alt, hvad jeg befalte, følge nøie.