Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SANCT PEDER
Saa du har ei i Tanken gjennemlevet
Din Frelsers Liv, hans Vandring havt for Øie
I Rummet og i Tiden?
35