Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SANCT PEDER
Saa staaer det daarligt til, det kan jeg høre.