Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SANCT PEDER
Imidlertid, for Sagen dig at lette:
Du veed dog Christi Bud til alle Sjæle?
37