Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Jeg veed, Herr Peder, man bør ikke stjæle.