Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SANCT PEDER
Et Bud af Loven du paa Læben fører,
Men Evangeliet jeg ikke hører.