Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Ih nu! jeg veed forresten,
Man Pligter har mod Gud, sig selv og Næsten.