Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Han er ufattelig; saadan man lærer
Enhver, som Videnskab om ham begjærer.