Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SANCT PEDER
Hvad vil du da hos os? Siig, hvorfor sparer
Du dig da Veien ikke
Til Gud, naar han dog ei sig aabenbarer?