Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

SJÆLEN
Og jeg, som troede, jeg bestod med Hæder,
Skal gaae reject?